Chia sẻ:

Tọa đàm “Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh”

Kinh tế 30-10-2018
Theo ý kiến của nhiều đại biểu, các sản phẩm du lịch của Tây Ninh chưa thực sự thu hút và đáp ứng nhu cầu của khách. Bên cạnh đó, du lịch Tây Ninh chưa tập trung vào chất lượng trọng tâm, giá trị tăng thêm; chưa đáp ứng chất lượng phục vụ du khách quốc tế.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI