Chia sẻ:

Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện và hoạt động hè cấp tỉnh năm 2017

Xã hội 13-08-2017
Theo thống kê, toàn bộ Chiến dịch đã huy động hơn 35.680 lượt người dân, thanh niên với tổng giá trị các công trình phần việc mang lại giá trị kinh tế gần 12 tỉ đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI