Chia sẻ:

Tổng kết sản xuất vụ mía đường niên vụ 2017-2018

Kinh tế 15-09-2018
Vụ sản xuất 2017-2018, cả nước có 37 nhà máy đường hoạt động với tổng công suất thực tế khoảng 136.000 tấn mía/ngày. Sản lượng đường sản xuất được gần 1,5 triệu tấn, tăng 237.500 tấn so với năm trước.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI