Chia sẻ:

Trao chứng chỉ cho 30 học viên lớp sơ cấp giám đốc HTX

Xã hội 29-09-2018
Đây là khóa đào tạo giám đốc HTX đầu tiên được tổ chức tại Tây Ninh. Khóa học giúp cho giám đốc HTX có đủ năng lực, trình độ quản lý điều hành HTX trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI