Chia sẻ:

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Xã hội 11-11-2017
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” đã được Bộ Tài chính trao tặng cho ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI