Chia sẻ:

Trao vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại huyện Tân Châu

Xã hội 12-01-2018
Hiện nay, Ban quản lý Điều hành vốn “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”đã và đang tiếp tục nhận được trên 30 dự án khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hội đồng thẩm định dự án của Tỉnh đoàn Tây Ninh tiếp tục xem xét, thẩm định những đợt tiếp theo trong thời gian tới.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI