Chia sẻ:

Triển khai Luật Báo chí 2016

Xã hội 13-06-2017
Tiến sĩ, nhà báo Trần Bá Dung- Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Báo chí năm 2016 đến các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI