Chia sẻ:

Trồng bưởi sạch yên tâm về đầu ra

Kinh tế 24-05-2017
Dù đến sang năm vườn bưởi mới cho thu hoạch nhưng nhiều doanh nghiệp đã đến đặt vấn đề về thu mua sản phẩm. Trong quá trình trồng bưởi, ông Tĩnh cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI