Chia sẻ:

Trồng măng tre Bát độ cho thu nhập khá

Kinh tế 31-08-2018
Mỗi bụi tre có thể cho từ 10 đến 15 “mục” măng, trung bình mỗi mục măng nặng từ 2-3 kg, có mục nặng hơn 5 ký.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI