Chia sẻ:

Trồng rau thơm xen rau rừng phủ lưới che

Kinh tế 03-12-2017
Giải pháp “Trồng rau thơm xen rau rừng phủ lưới che” là mô hình sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGap của nông dân Lê Văn Dĩ.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI