Chia sẻ:

Trường Quân sự tỉnh: Họp mặt đơn vị, địa phương và gia đình chiến sĩ mới

Pháp luật 22-04-2018
Dịp này, 53 chiến sĩ mới có thành tích tiêu biểu trong huấn luyện được nhà trường và lãnh đạo của các huyện, thành phố biểu dương khen thưởng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI