Chia sẻ:

Truyền nhân điệu múa trống Chhay dăm

Theo lời nghệ nhân Xén, điệu múa trống Chhay dăm Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh khác với điệu múa của người Khmer miền Tây Nam bộ ở chổ tiết tấu, giai điệu, âm thanh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI