Chia sẻ:

TTHCC tỉnh Tây Ninh: Công bố hoạt động giai giai đoạn II

Chính trị 03-11-2018
Ở giai đoạn II, Trung tâm hành chính công tiếp tục đưa vào 790 TTHC của 8 Sở và thủ tục cấp căn cước công dân của Công an tỉnh, nâng tổng số TTHC được thực hiện tại Trung tâm lên 1.446 TTHC, bao gồm 16 Sở và Phòng PC02 - Công an tỉnh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI