Chia sẻ:

UB.MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật

Chính trị 08-08-2018
Việc tuyên truyền kiến thức về pháp luật trong hệ thống mặt trận giúp cho cán bộ làm công tác này nâng cao hiểu biết, nắm vững kiến thức về pháp luật để tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ và thực thi pháp luật một cách nghiêm minh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI