Chia sẻ:

UBND tỉnh Tây Ninh ký biên bản ghi nhớ về thực hiện quy hoạch tổng thể và xúc tiến đầu tư

Thời sự 22-04-2017
UBND tỉnh Tây Ninh và EY Việt Nam, Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ thực hiện ký biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác, hướng đến 4 nội dung chính gồm: Nông nghiệp công nghệ cao; giáo dục; du lịch và phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn xã hội hóa.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI