Chia sẻ:

UBND tỉnh Tây Ninh sơ kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Xã hội 18-06-2018
Trong 2 năm qua, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 264 lớp với trên 8.100 học viên theo học 31 nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI