Chia sẻ:

UBND tỉnh: Tổng kết 5 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Pháp luật 07-09-2017
Ngày 6.9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI