Chia sẻ:

Xác định trọng tâm, trọng điểm các hoạt động công tác mặt trận

Thời sự 17-09-2017
Ông Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam lưu ý UB MTTQVN tỉnh Tây Ninh cần chú trọng thực hiện một số vần đề, nội dung như: xác định được trọng tâm, trọng điểm, vấn đề nào mang tính quan trọng để thực hiện một cách có hiệu quả…

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI