Chia sẻ:

Xuất hiện dịch bệnh trên cây chuối già Nam Mỹ tại Tân Biên

Kinh tế 28-03-2018
Vườn chuối bị nhiễm bệnh là của một hộ dân thuộc địa bàn ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI