Chia sẻ:

Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng xanh, bền vững

Thời sự 11-08-2022

Ngày 10.8, Tỉnh uỷ Tây Ninh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học: "Quan điểm, định hướng giải pháp phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị - công nghiệp - dịch vụ cửa khẩu xanh, bền vững giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Tố Tuấn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI